O organizaciji Sommelier Slovenije

Na skupščini članov društva 25. novembra 2006 je bil izvoljen nov izvršni odbor in drugi organi za naslednje štiriletno obdobje. Člani so na prvi seji 4.decembra izvolili predsednika in podpredsednika društva ter določili člane, ki bodo koordinirali posamezne aktivnosti. 
 
•      Ivan Peršolja - predsednik
•      Davorin Škarabot - podpredsednik
•      Boris Gašparin - sekretar
•      Tilen Praprotnik
•      Gregor Kocjančič
•      Mira Šemič
•      Boštjan Rakar
•      Miroslava Kos
•      Jure Tomič
•      Franko Rutar - prejšnji predsednik
•      Otmar Šturm - enota Metlika
•      Aleš Škrlj - enota Nova Gorica
•      Gašper Čarman - enota Ljubljana
•      Igor Jakomin - enota Koper

Nadzornemu odboru  bo predsedoval dr. Miran Vodopivec, častnemu razsodišču pa Marjan Pintar.

Arhiv:  Ustanovljeno...

O združenju ASI

Združenje je bilo ustanovljeno 3. in 4. junija leta 1969 v francoskem Reimsu. Podpisnice ustanovnihaktov so bile poleg Francije in Italije še Belgija in Portugalska. Prvi začasni predsednik je postal Gilbert Machabey. Dokončno se je organizacija utrdila na prvem rednem zasedanju Skupščine ASI 5. in 6. junija 1972. Organizacija je z leti vsebinsko dozorevala, povečevalo pa se je tudi število držav članic.

Danes ASI vključuje nacionalne organizacije sommelierjev naslednjih držav:
Andora, Argentina, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Brazilija, Češka, Čile, Danska, Estonija, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Japonska, Kanada, Kitajska, Koreja, Luxemburg, Madžarska, Mehika, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Romunija, Rusija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Velika Britanija, Venezuela, ZDA.

Države kandidatke: Finska, Kuba, Malta, Peru, Poljska.