Ne prezri...

sommelier_logo

 

UGODNOSTI ZA ČLANE DRUŠTVA

S plačilom letne članarine in aktivnim sodelovanjem pri razvoju društva lahko pridobite številne ugodnosti, ki jih v sodelovanju s partnerji društva omogočamo le članom društva.
O društvu

Natisni PDF

Društvo za razvoj pivske kulture SOMMELIER SLOVENIJE je bilo ustanovljeno 21. januarja 1992, v Novi Gorici.

Je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki si prizadeva za razvoj in razširjanje pivske kulture:

 • kot dela osebne človeške kulture,
 • kot dela kulture naroda,
 • kot dela kulture bivanja človeka v naravnem okolju.

Društvo si prizadeva:

 • za promocijo zmernega, kulturnega in zdravju neškodljivega uživanja vina in drugih pijač ob primernih priložnostih, v izbranem okolju, ob pravilni prehrani in na ustrezen način
 • za dvig kakovosti proizvodov, ki služijo prehrani človeka, s posebnim poudarkom na kakovosti vina in drugih pijač,
 • za razširjanje znanja o pravilnem in zdravju neškodljivem uživanju teh pijač, ob izbranih priložnostih, v izbranem okolju, ob pravilni prehrani in na ustrezen način.

Društvo se bori proti alkoholizmu in vsem oblikam zlorabe vina in drugih pijač, za zdrave medčloveške odnose in take razmere v družbi, ki nudijo pogoje za človeka vredno življenje.

Društvo je od leta 1994 včlanjeno v svetovno sommeliersko organizacijo ASI (Association de la Sommellerie Internationale). Ta je bila ustanovljena 3. in 4. junija leta 1969 v francoskem Reimsu. Podpisnice ustanovnih aktov so bile poleg Francije in Italije še Belgija in Portugalska, danes pa organizacija ASI šteje skoraj 50 članic s celega sveta.

Namen in cilje svojega delovanja društvo Sommelier Slovenije uresničuje zlasti tako, da:

 • zagotavlja ustrezno strokovno vodenje ter prostorske, finančne in druge pogoje za delovanje članov društva,
 • organizira in vodi izobraževanje za sommelierje v skladu s pravili mednarodne organizacije (ASI),
 • skrbi za stalno izobraževanje svojih članov in zainteresirane javnosti,
 • sprejema ukrepe za dvigovanje nivoja strežbe in ponudbe vin z uvajanjem pravilnega  priporočanja, strokovne strežbe in ustreznega druženja jedi z vini in drugimi pijačami,
 • organizira oglede vinskih kleti in študijska potovanja z namenom spoznavanja vin in vedenja o vinih ter spoznavanja novih letnikov in polnitev,
 • sodeluje pri gostinsko-turističnih prireditvah in vinskih sejmih na lokalni, državni in mednarodni ravni,
 • organizira sommelierska tekmovanja in sodeluje na tekmovanjih na lokalni, državni in mednarodni ravni,
 • obvešča člane o novostih v vinarstvu in gostinstvu, s posebnim poudarkom na enogastronomiji in novih metodah strežbe, novostih v turizmu, turističnih gibanjih in predvidevanjih,
 • izdaja študijska gradiva in publikacije in sodeluje v sredstvih obveščanja s prispevki o delu društva in novostih s področja enogastronomije,

O organizaciji društva

Izvršni odbor in drugi organi društva:

 • Ivan Peršolja, predsednik
 • Davorin Škarabot, podpredsednik
 • Valentin Bufolin, podpredsednik
 • Boris Gašparin, sekretar
 • Tilen Praprotnik, član
 • Edvard Rondič, član
 • Mira Šemič, član
 • Janez Bratovž, član
 • Jure Tomič, član
 • Franko Rutar, prejšnji predsednik
 • Otmar Šturm, enota Metlika
 • Aleš Škrlj, enota Nova Gorica
 • Gregor Kocjančič, enota Koper

Nadzornemu odboru predseduje Tomaž Kavčič s članoma Srečko Kenda in Matjaž Povše. Častnemu razsodišču predseduje Sebastijan Mavrič, s članoma Miran Čurin in Tadej Gašparin.

Komisije za različna področja delovanja vodijo:

 • Nina Bavčer: marketing
 • Ivan Peršolja: izobraževanja
 • Martin Gruzovin: stalna izobraževanja
 • Davorin Škarabot: mednarodne aktivnosti
 • Mateja Skomina: prireditve in članstvo
 • Sebastijan Pintar: tekmovanja
 • Tilen Praprotnik: degustacije