fbpx

Kar 65 novih slovenskih someljejev

Predstavniki Društva za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije so v torek, 6. septembra 2016, v Hitovi restavraciji Calypso Perla, Casino & Hotel, Nova Gorica, podelili diplome 32 novim someljejem, v sredo, 7. septembra pa v Restavraciji JB v Ljubljani 33 novim someljejem, ki so uspešno opravili tečaj prve stopnje.

V Društvu Sommelier Slovenije, so uspešno zaključili 24. tečaj prve stopnje, ki je potekal v Ljubljani od sredine januarja do konca marca in 25. tečaj v Novi Gorici, ki je potekal od začetka februarja do začetka aprila.

Od leta 1993 do danes je osnovni tečaj uspešno zaključilo kar 845 someljejev. Na petih tečajih druge stopnje je bilo uspešnih 137 kandidatov, na dveh tečajih tretje stopnje pa skupno 50 someljejev.

Predsednik društva Ivan Peršolja je v nagovoru na obeh prireditvah zbranim gostom in prejemnikom diplom poudaril velik pomen znanja in veščin someljeja pri ustvarjanju enogastronomske ponudbe kot pomembnega dela celovite turistične ponudbe. Podpredsednik društva Davorin Škarabot pa je predstavil dimenzije tega delovanja v mednarodnem prostoru.

Program in vsebina strokovnega izobraževanja, ki ga izvaja društvo, je povsem usklajena z zahtevami svetovnega združenja ASI in obsega več strokovnih področij povezanih s kulturo vina.

Na obeh tečajih so v 74 urah obdelali vso tematiko o slovenskih in pomembnejših svetovnih vinorodnih deželah, vinskih sortah, vinogradništvu, pridelavi vina, degustaciji, opisu in strežbi vina ter drugih alkoholnih in brezalkoholnih pijač.

Različne strokovne teme so nadgradili s predavanji o primernem obnašanju in odnosu do gostov, kot posebnost tečaja pa velja omeniti možnost spoznavanja vloge, ki jo ima vino v slovenski zgodovini in kulturi nasploh.

Kandidati so izpite opravljali do začetka meseca septembra. Na preverjanju znanj so morali najprej opraviti zahtevno pisno preverjanje, ki je vključevalo tudi opisni degustaciji dveh vin. Na praktičnem delu izpita so potrdili degustacijsko znanje ter pokazali veščine strežbe.

Struktura udeležencev je bila zelo raznolika. Veliko je bilo mladih kandidatov, ki so večinoma povezani z delovanjem v gostinstvu, kjer že delujejo someljeji. Lastniki ali starši mnogih izmed njih pa so someljejski tečaj že opravili pred leti.

Novi someljeji in someljejke so postali:

Nova Gorica: Zvonko Atanasovski, Metod Bizjak, Katja Blagonja, Laura Bremec, Ivan Černic, Marino Furlan, Alenka Gorkič, Irena Ipavec Geržina, Marko Jeremič, Vanesa Klinec, Jani Kocjančič, Tina Kogoj, Denis Komel, Simo Komel, Andrej Kurež, David Lipovšek, Tatjana Matevžič, Aleks Mavrič, Mirjan Milunovič, Slavko Mišič, Tadej Mlakar, Farzila Osmanović, Jasna Pirjevec, Matej Rožič, Dragan Samardžić, Jernej Srebrnič, Jasmina Stjepanović Vrhovac, Danjela Šibav, Jure Škarabot, Tjaš Tence, Polona Zgonik in Danijel Žabar.

Ljubljana: Aleš Avbreht, Aleš Avsenik, Tadeja Dolinšek, Janja Dornik Bakšič, Ivo Gorkič, Mojca Gorkič, Aleš Grahek, Igor Grdina, Matej Husu, Marin Jareb, Mojca Kodre, Nina Kolar, Jernej Kovač, Nataša Kranjec, Julija Krenker, Mirijana Lah, Jakob Langus, Tina Markovič, Urška Miklič, Aljoša Naprudnik, Uroš Naprudnik, Nermin Nuhanović, Jan Pevec, Miha Praunseis, Neja Sinčič, Blaž Špenko, Tanita Tomažič, Andreja Urh, Marko Vogrinc, Simon Voler, Gordana Vulić, Metod Zaplotnik in Florijan Znidarčič.

Vsi so poleg diplome prejeli tudi prepoznavno značko društva, delovni pribor in srebrno someljejsko posodico za okušanje vina (tastevin).

Ob čestitki novim someljejem se je predsednik Društva Sommelier Slovenije, zahvalil osebju v gostinskih lokalih, ki so omogočili in pomagali pri izvedbi tečajev, predavateljem, kolegom someljejem in slovenskim vinarjem, ki so prepoznali priložnost in s podporo tečaju promovirali svoja vina.

Po podelitvi se je druženje nadaljevalo tako v Perla pod vodstvom Alena Šraja, vodja F&B v Hitu kot v Restavracija JB v režiji Janeza Bratovža z imenitno didaktično večerjo, ob spremljavi ustreznih vin in razlago o jedeh s pripadajočimi vini.

V društvu za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije bodo v začetku prihodnjega leta nadaljevali s programi izobraževanj na prvi stopnji, zbirajo pa tudi prijave za tečaj 2. in 3. stopnje. Stalen dvig vinske kulture v Sloveniji in osveščanje vseh akterjev pomeni uresničevanje dolgoročnih ciljev in prizadevanj društva.