fbpx

Zgodovina in poslanstvo društva

Društvo za razvoj pivske kulture SOMMELIER SLOVENIJE je bilo ustanovljeno 21. januarja 1992, v Novi Gorici.

Je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki si prizadeva za razvoj in razširjanje pivske kulture:

 • kot dela osebne človeške kulture,
 • kot dela kulture naroda,
 • kot dela kulture bivanja človeka v naravnem okolju.

Društvo si prizadeva:

 • za promocijo zmernega, kulturnega in zdravju neškodljivega uživanja vina in drugih pijač ob primernih priložnostih, v izbranem okolju, ob pravilni prehrani in na ustrezen način
 • za dvig kakovosti proizvodov, ki služijo prehrani človeka, s posebnim poudarkom na kakovosti vina in drugih pijač,
 • za razširjanje znanja o pravilnem in zdravju neškodljivem uživanju teh pijač, ob izbranih priložnostih, v izbranem okolju, ob pravilni prehrani in na ustrezen način.

Društvo se bori proti alkoholizmu in vsem oblikam zlorabe vina in drugih pijač, za zdrave medčloveške odnose in take razmere v družbi, ki nudijo pogoje za človeka vredno življenje.

Društvo je od leta 1994 včlanjeno v svetovno sommeliersko organizacijo ASI (Association de la Sommellerie Internationale). Ta je bila ustanovljena 3. in 4. junija leta 1969 v francoskem Reimsu. Podpisnice ustanovnih aktov so bile poleg Francije in Italije še Belgija in Portugalska, danes pa organizacija ASI šteje 56 članic in 5 opazovanih članic s celega sveta.

Namen in cilje svojega delovanja društvo Sommelier Slovenije uresničuje zlasti tako, da:

 • zagotavlja ustrezno strokovno vodenje ter prostorske, finančne in druge pogoje za delovanje članov društva,
 • organizira in vodi izobraževanje za sommelierje v skladu s pravili mednarodne organizacije (ASI),
 • skrbi za stalno izobraževanje svojih članov in zainteresirane javnosti,
 • sprejema ukrepe za dvigovanje nivoja strežbe in ponudbe vin z uvajanjem pravilnega priporočanja, strokovne strežbe in ustreznega druženja jedi z vini in drugimi pijačami,
 • organizira oglede vinskih kleti in študijska potovanja z namenom spoznavanja vin in vedenja o vinih ter spoznavanja novih letnikov in polnitev,
 • sodeluje pri gostinsko-turističnih prireditvah in vinskih sejmih na lokalni, državni in mednarodni ravni,
 • organizira sommelierska tekmovanja in sodeluje na tekmovanjih na lokalni, državni in mednarodni ravni,
 • obvešča člane o novostih v vinarstvu in gostinstvu, s posebnim poudarkom na enogastronomiji in novih metodah strežbe, novostih v turizmu, turističnih gibanjih in predvidevanjih,
 • izdaja študijska gradiva in publikacije in sodeluje v sredstvih obveščanja s prispevki o delu društva in novostih s področja enogastronomije.

Organizacija društva

Organi in odbori

Izvršni odbor

Ivan Peršolja, predsednik
Davorin Škarabot, podpredsednik
Valentin Bufolin, podpredsednik
Boris Gašparin, sekretar
Tilen Praprotnik, član
Edvard Rondič, član
Mira Šemić, član
Janez Bratovž, član
Jure Tomič, član
Franko Rutar, prejšnji predsednik
Otmar Šturm, enota Metlika
Aleš Škrlj, enota Nova Gorica
Gregor Kocjančič, enota Koper

Nadzorni odbor

Nadzornemu odboru predseduje Tomaž Kavčič, člana pa sta še mag. Srečko Kenda in Matjaž Povše. Častnemu razsodišču predseduje Sebastijan Mavrič, člana pa sta še Miran Čurin in Tadej Gašparin.

Komisije za različna področja vodijo

Nina Bavčer: marketing
Ivan Peršolja: izobraževanja
Martin Gruzovin: stalna izobraževanja
Davorin Škarabot: mednarodne aktivnosti
Mateja Skomina: prireditve in članstvo
Sebastijan Pintar: tekmovanja
Tilen Praprotnik: degustacije

Dejstva

Društvo Sommelier Slovenije v številkah

Logo društvo Sommelier Slovenije

1992

Ustanovljeno

Vključitev v ASI

1994

ASI - Sommellerie logo
sommelier 1. stopnje

Sommelierjev 1. stopnje

1026

163

Sommelierjev 2. stopnje

sommelier 2. stopnje
sommelier 3. stopnje

90

Sommelierjev 3. stopnje

Najboljši sommelierji Slovenije

Spoznajte zmagovalce tekmovanj za najboljšega sommelierja Slovenije

Valentin Bufolin

Najboljši sommelier Slovenije 2022

Valentin Bufolin - Najboljši Sommelier Slovenije 2022

Martin Gruzovin

Najboljši sommelier Slovenije 2018

Martin Gruzovin, najboljši sommelier Slovenije 2018

Gašper Čarman

Najboljši sommelier Slovenije 2013 - 2015

Najboljši sommelier Slovenenije Gašper Čarman

Jure Tomič

Najboljši sommelier Slovenije 2010

Jure Tomič

Sebastijan Pintar

Najboljši sommelier Slovenije 2007

Logo društvo Sommelier Slovenije

Aleš Škrlj

Najboljši sommelier Slovenije 2006

Logo društvo Sommelier Slovenije

Igor Jakomin

Najboljši sommelier Slovenije 2000 - 2005

Logo društvo Sommelier Slovenije

Jean Piere Škrlj

Najboljši sommelier Slovenije 1995 - 1997

Logo društvo Sommelier Slovenije